Aleksandra Łatecka

Aleksandra Łatecka – artystka wizualna zajmująca się malarstwem i grafiką. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem dziekańskim na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Rysińskiego, aneks do dyplomu z grafiki artystycznej w pracowni prof. Piotra Smolnickiego (2016). Finalistka 3 konkursów z dziedziny malarstwa: Nagrody Artystycznej Siemensa (2016), Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie (2017) oraz Grand Prix im. Franciszki Eibisch (2017). Nominowana do II etapu Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty (2018). Należy do międzynarodowej grupy artystycznej zajmującej się zagadnieniem Geometrii Dyskursywnej oraz do Związku Polskich Artystów Plastyków. Prace artystki w bezpośredni sposób dotykają problemu określenia przestrzeni w obrazie, oscylując w kręgu abstrakcji geometrycznej. Inspiracją do stworzenia danej formy wypowiedzi artystycznej jest architektura, a obrazy należy rozpatrywać w kategorii analizy przestrzeni obiektu malarskiego. Czerpiąc elementy ze świata zewnętrznego, artystka zbudowała własną interpretacje przestrzeni, w której tektonika, dynamika i głębia przeczy dwuwymiarowości formy podobrazia.