PRZESTRZEŃ, GEOMETRIA, PODZIAŁY.

16.08 – 27.09.2018

Wystawa ,, Przestrzeń, Geometria, Podziały ‘’ prezentuje dwie zróżnicowane pod względem warsztatowym jak i koncepcyjnym wizje twórcze: Aleksandry Łateckiej i Katarzyny Jurczenia – artystek inspirujących się formami geometrycznymi i architektonicznymi.  Abstrakcja geometryczna to kierunek w sztuce polegający na operowaniu różnymi formami geometrii. Sztuka geometryczna nie jest wbrew pozorom wyłącznie wzrokowa – z reguły jest konceptualna, mocno przemyślana i usystematyzowana, poprzedzona wnikliwą analizą przestrzeni, która inspiruje twórców. W dużej mierze świata urbanistycznego i rządzącego nim dynamicznego układu pełnego rytmów, powierzchni i brył wzajmnie na siebie oddziałujących, które twórcy analizują i przetwarzają wykorzystując do tego różnorodne media kreatywne do poszczególnych etapów procesu takie jak malarstwo, rysunek, fotografię czy techniki cyfrowe. Prezentowane na wystawie malarstwo i obiekty przestrzenne artystek są doskonałą okazją do przyjrzenia się różnym wizjom twórczości oscylującej wokół tematyki sztuki geometrii – analizy brył, przestrzeni, barw, ich rytmów i współzależności, gdzie język geometrii jest medium stanowiącym środek interpretacji rzeczywistości.

Aleksandra Łatecka nalezy do miedzynarodowej grupy artystycznej zajmujacej się zagadnieniem Geometrii Dyskursywnej – nurtu we współczesnej sztuce geometrycznej, który charakteryzuje się opieraniem na ścisłym, logicznym wnioskowaniu, studiowaniu i analizie. Przestrzenne, zgeometryzowane, pełne dynamiki i koloru obiekty malarskie Aleksandry Łateckiej odzwierciedlają zainteresowanie artystki przestrzenią – jej konstrukcją, podziałami i dynamiką. Zewnętrzny, przenikający się, wielowarstwowy i pełen geometrycznych podziałów świat aglomeracji miejskich jest bezpośrednią inspiracją artystki. Przestrzeń miejska przetwarzana przez Aleksandrę Łatecką podlega swoistemu, wieloetapowemu procesowi konstrukcyjnemu, w efekcie którego powstaje autorska wizualizacja konkretnych danych przestrzennych. Wielkoformatowe i wielowymiarowe obiekty malarskie wykraczają poza ramy tradycyjnej formy obrazu, łącząc w sobie elementy malarstwa, rysunku i rzeźby. Dwuwymiarowe, płaskie formy architektoniczno-malarskie o nieregularnych kształtach, ostrych kątach i skomplikowanym układzie, w połączeniu z naniesioną na nie siatką linii w dynamicznych układach i wibrującej kolorystyce, odzwierciedlają tętniącą życiem dynamikę miasta i cywilizacji – bryły, perspektywę, światła, podziały i ich wzajemny, nieustanny dialog. Obiekty tworzą otwarty cykl – każdy zatytułowany jest ,,Konstrukcja’’, zmieniają się tylko numery oraz formaty. Kompozycje są otwarte i dynamiczne, wychodzą poza obszar płyt, artystka zakłada różne możliwości prezentacji obiektów – wszystko jest w ciągłym ruchu, zmienne, oddające charakter nieustannego procesu w zmieniającej się w miejskiej rzeczywistości.

Geometryczne, abstrakcyjne, utrzymane w gamie czerni i bieli, subtelne, pełne kontrastów i podziałów graficzne obrazy Katarzyny Jurczenia w symboliczny sposób opowiadają o codziennych zmaganiach, zależnościach, wyborach i zderzeniach z rzeczywistością z perspektywy człowieka. Gama kolorystyczna obrazów jest bardzo świadomie ograniczona przez artystkę, ostre barwy są śladowe, a pojawiający się często kolor srebrny, nawiązuje do elementów konstrukcyjnych w architekturze. W symbolicznym dialogu zderzają się ze sobą trójwymiarowe formy geometryczne, wśród nich często wykorzystywana ostra forma stożka, konstrastujące ze sobą formy proste, wykreślone z architektoniczną precyzją i miejscami wyciszane szkicową aplą kreski. Każdy obraz ma symboliczny tytuł, odwzierciedlający treść, ideę czy sytuację, którą interpretuje i wizualizuje artystka: ,,Spadanie’’, ,,Przepaść’’, ,,Za mgłą’’, ,,Brutalizm’’ czy ,,Atak agresji’’. Kompozycje obrazów są zamknięte, w abstrakcyjnej formie ilustrują odczucia, konkretne wydarzenia czy ważne postaci z życia artystki.

Joanna Pongowska, kurator Galerii Sztuki TYMCZASOWA

Tymczasowa - ta nazwa została wybrana nieprzypadkowo. Zgodnie z przesłaniem, nasza galeria miała za zadanie tymczasowo umilić czas pasjonatom sztuki. Tymczasem - czas się pożegnać.
W związku z zapotrzebowaniem na przestrzeń, która do tej pory udostępniona była galerii, sztukę w tym miejscu obejrzeć można było wyłącznie do 30 listopada.
Ogromnie dziękujemy artystom, którzy wystawili swoje prace w Tymczasowej i tym samym uświetnili to miejsce.
Podziękowania pragniemy złożyć także kurator Joannie Pongowskiej, która swoja wiedzą, doświadczeniem i doskonałym doborem artystów sprawiła, że to miejsce zaistniało na kulturalnej mapie Warszawy.

Jeżeli chcielibyście w przestrzeni zajmowanej dotychczas przez galerię zorganizować event lub inne wydarzenie, zapraszamy do kontaktu pod events@businessgarden.pl