PRZESTRZEŃ, GEOMETRIA, PODZIAŁY

Wystawa ,, Przestrzeń, Geometria, Podziały ‘’ prezentuje dwie zróżnicowane pod względem warsztatowym jak i koncepcyjnym wizje twórcze: Aleksandry Łateckiej i Katarzyny Jurczenia – artystek inspirujących się formami geometrycznymi i architektonicznymi. Abstrakcja geometryczna to kierunek w sztuce polegający na operowaniu różnymi formami geometrii. Sztuka geometryczna nie jest wbrew pozorom wyłącznie wzrokowa – z reguły jest konceptualna, mocno przemyślana i usystematyzowana, poprzedzona wnikliwą analizą przestrzeni, która inspiruje twórców. W dużej mierze świata urbanistycznego i rządzącego nim dynamicznego układu pełnego rytmów, powierzchni i brył wzajmnie na siebie oddziałujących, które twórcy analizują i przetwarzają wykorzystując do tego różnorodne media kreatywne do poszczególnych etapów procesu takie jak malarstwo, rysunek, fotografię czy techniki cyfrowe. Prezentowane na wystawie malarstwo i obiekty przestrzenne artystek są doskonałą okazją do przyjrzenia się różnym wizjom twórczości oscylującej wokół tematyki sztuki geometrii – analizy brył, przestrzeni, barw, ich rytmów i współzależności, gdzie język geometrii jest medium stanowiącym środek interpretacji rzeczywistości.

Click & Share the Love

Tymczasowa - ta nazwa została wybrana nieprzypadkowo. Zgodnie z przesłaniem, nasza galeria miała za zadanie tymczasowo umilić czas pasjonatom sztuki. Tymczasem - czas się pożegnać.
W związku z zapotrzebowaniem na przestrzeń, która do tej pory udostępniona była galerii, sztukę w tym miejscu obejrzeć można było wyłącznie do 30 listopada.
Ogromnie dziękujemy artystom, którzy wystawili swoje prace w Tymczasowej i tym samym uświetnili to miejsce.
Podziękowania pragniemy złożyć także kurator Joannie Pongowskiej, która swoja wiedzą, doświadczeniem i doskonałym doborem artystów sprawiła, że to miejsce zaistniało na kulturalnej mapie Warszawy.

Jeżeli chcielibyście w przestrzeni zajmowanej dotychczas przez galerię zorganizować event lub inne wydarzenie, zapraszamy do kontaktu pod events@businessgarden.pl